Privacyverklaring voor SMITS I.T.C. b.v. , Vlaardingen

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten;
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen wij dat graag. Op onze website vindt u ons contactformulier.
Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website www.smits-itc.nl

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten en producten.
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten vragen we u soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst of het product te kunnen leveren en worden door SMITS I.T.C. bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie
Wanneer u ons e-mails of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in onze systemen en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Beveiliging
SMITS I.T.C. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Uitzonderingen
SMITS I.T.C. stelt uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen via info@smits-itc.nl worden gesteld.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Generation nature

Generation nature

Trend of Nature Generation: Only nature. What else? Naturally!

Natural skin

Natural skin

Do you know a better skin than the natural one?

Craft quality

Craft quality

Natural casing products in serial quality craftmanship.

Telephone: +31 (10) 4340033 · E-Mail: info@smits-itc.nl